perjantai 9. elokuuta 2019

Metsästysajat ja saaliskiintiöt

- metsäkanalinnut, pyyntiaika asetuksen mukaan

- metsästysajat, syksy 2019 

- metso 10.9.-10.11.

- teeri 10.9.-10.12.

- pyy 10.9.–10.11.

- kiintiö 3 kpl / teeri tai metso kausi / metsästäjä (yksi voi olla Metso).

- pyyn metsästys vapaasti ei kiintiötä.

- koppelo ja riekko rauhoitettu.

keskiviikko 7. elokuuta 2019

Metsästysalueiden rajat

Kellon Metsästysseura ry. (KMS) ja Jokivarren Metsästysseura ry. (JMS) ovat sopineet metsästysalueiden rajoista ja vuokrausperiaatteista. Sopimus koskee kaikkea riistanpyyntiä.

Seurojen välinen raja kotilohkossa alkaa Haukiväylästä, jatkuu 110 kV:n sähkölinjaa pitkin ja siitä Itkulan niityn tilan 564-410-31-68 itärajaa pitkin, tilan 564-401-16-1 itärajaa pitkin penkkatietä pitkin Nurmiojalle, Nurmiojaa pitkin 20 kV:n sähkölinjaan, kyseistä sähkölinjaa pitkin Ristikankaan tiehen ja siitä seurojen väliseen rajaan.

Metsästysalueet

Jakkukylän Eräukot r.y. ja Jokivarren Metsästysseura r.y ovat tehneet sopimuksen metsästysmaiden metsästysluvista. Hirvenpyynnissä raja kulkee Tiironkankaan tien jatkona olevan metsäautotien kohdalla Järviyhtiön rajaan saakka jatkuen siitä metsäojaa pitkin Iso-ojaan saakka. Iso-ojaa myöten raja kulkee palstan Koivuniitty 564-421-12-33 pohjoisimpaan nurkkaan. Iso-Liedesjärven järviyhtiön koko palsta on pienriistan pyynnissä yhteinen.

Kuva: JMS hirvialue ja sen pohjoispuolella sijaitseva Jakkukylän erän hirvialue.
Kuva suurenee klikkaamalla.

tiistai 6. elokuuta 2019

Pienriistan pyyntioikeus sydänmaan alueella

JMS:n pienriista-alue käsittää kotilohkon lisäksi yhteismetsän alueen kartan kuvan mukaan. 

JMS:n pienriistan pyyntialue yhteismetsän alueella (viivoitettu alue).
HUOM! Kuva suurenee klikkaamalla.

Tarkempia paikkatietoja yhteismetsän alueesta löytyy ko. alueelta alla olevista linkeistä jossa yhteismetsän alue on tunnuksella K207. Pienriistan metsästys on sallittu JMS:n jäsenille karttaan tunnuksella K207 merkityillä yhteismetsän alueilla.